Novi gradonačelnik Splita Ivo Baldasar o obnovi Monumentalne fontane

Novi gradonačelnik Splita Ivo Baldasar, potvrdno se izjasnio na direktno pitanje Društva prijatelja kulturne baštine Split u vezi obnove Monumentalne fontane. Pitanja u vezi Rive i fontane donosimo u nastavku,

kao i odgovore gradonačelnika Ive Baldasara